Algemene voorwaarden
Yomabe

Yomabe is gevestigd te Achterhaven 33-35, 3024 RB Rotterdam en staat geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24480885
.
De website van Yomabe is www.yomabe.nl
Alle communicatie omtrent onze producten en diensten gaat via info@yomabe.nl

Toepassing en geldigheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en overeenkomsten van Yomabe.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Yomabe worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

Yoga abonnement

Persoonsgebonden
Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Een overzicht van alle soorten abonnementen is te vinden op de website.

Yogalessen

Een doorlopend maandelijks abonnement geeft recht tot deelname aan de reguliere yogalessen met een tegoed aan maandelijkse lessen of de mogelijkheid om onbeperkt yogalessen te volgen. Het reguliere lesrooster staat vermeld op de www.yomabe.nl/lesrooster.

Aanschaffing

Afsluiten kan persoonlijk in de studio door het invullen van het inschrijfformulier

Minimale inschrijftermijn

De minimale inschrijftermijn voor een abonnement is:

• Bij een abonnement van 1x per week yoga: twee maanden.
• Bij een abonnement onbeperkt yoga: drie maanden.

Inhalen lessen
Gemiste lessen mogen worden ingehaald zolang het abonnement loopt, mits er plek is in de desbetreffende les. Vaste deelnemers gaan voor op inhalende studenten. Niet ingehaalde gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking. Voor onbeperkt abonnementen is het inhalen van lessen niet van toepassing.

Beëindiging en opzegtermijn
Beëindiging van het abonnement is (na de minimale inschrijftermijn) maandelijks mogelijk per de 1e van de maand. Opzegging dient schriftelijk vóór de 1e van de maand per email te worden doorgegeven. De opzegtermijn is één maand gerekend vanaf de 1e van de maand.

Aanpassen abonnement
Het is mogelijk om het abonnement te verlagen naar een abonnement met een lager aantal lessen per week. Dit kan na schriftelijke melding per de 1e van de eerstvolgende maand. Verhogen van het abonnement kan per direct en dient per email te worden aangevraagd. Het aanvullende bedrag gaat mee per de eerstvolgende incasso.

Pauze

Als je langer dan 1 aaneengesloten maand geen gebruik kan maken van je yoga abonnement, kun je deze tijdelijk stop zetten. Deze pauze kun je schriftelijk melden.

Betaling

Betaling van het abonnement geschiedt altijd per automatische incasso rond de 1e van de maand. Je machtigt Yomabe om maandelijks het bedrag af te schrijven van je rekening.
 Je kunt starten per elke datum. Dit wordt in verhouding verrekend t.o.v. een volle maand.
 De dagen waarop Yomabe gesloten is, zijn reeds verrekend in de prijs van het abonnement. 
Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, krijg je een herinnering en dien je het openstaande bedrag binnen 7 dagen over te maken.

Yoga introductie maand, proefweek en losse les

Introductie maand yoga
Als nieuwe student kun je bij Yomabe kiezen voor een introductie maand onbeperkt yoga. Deze introductie maand is alleen voor nieuwe yoga studenten en persoonsgebonden. 
Aanschaffing via vooruitbetaling.

Proefweek yoga
De proefweek onbeperkt yoga is een week geldig.
Deze proefweek is alleen voor nieuwe yoga studenten en persoonsgebonden. 
Aanschaffing via vooruitbetaling.

Losse yogales
Iedereen kan gebruik maken van een losse yogales.
Je betaald voor 1 losse les. 
Aanschaffing via vooruitbetaling.

Cadeaubon

De cadeaubon kan op maat worden aangemaakt met een product naar keuze. De cadeaubon is 1 jaar geldig na datum van uitgifte.
De cadeaubon wordt digitaal toegestuurd en wordt voldaan via vooruitbetaling.

Yoga lesrooster

Actueel rooster

Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Yomabe behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

Annulering lessen
In geval van overmacht kan het gebeuren dat het nodig is een geplande les te annuleren of een andere docent in te zetten dan vermeld op het rooster. Er geldt geen restitutie bij wijziging van een les of docent. Mocht de les worden geannuleerd vindt er wel een restitutie plaats of wordt een extra les op een ander moment ingelast.

Geen les

Yomabe is vrijwel het hele jaar open met uitzondering van feestdagen, enkele vakanties en zomerstop. Alle dagen dat de studio gesloten is, of dat er geen les plaatsvindt worden je per document toegezonden.

Workshops/cursussen

Inschrijving
De workshops en cursussen staan vermeld op de website. Reservering gaat via het aanmeldformulier en betaling vooraf.

Annulering door Yomabe

Als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen kan het zijn dat een geplande workshop of cursus geannuleerd wordt. In dat geval zal het betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.

Annulering

Yomabe gaat flexibel om met annuleringen. We gaan ervan uit dat je graag wil deelnemen en alleen afmeld door overmacht of persoonlijke omstandigheden. Wel dien je de annulering – zo snel als kan –  per Email door te geven. Dan kan de plek aan iemand anders worden overgedragen.

Trainingen stemwerk

Inschrijving

De trainingen staan vermeld op de website. Reservering gaat via het aanmeldformulier en betaling vooraf of in termijnen zoals overeengekomen.
Van de deelnemers wordt de inzet en bereidheid gevraagd de ontwikkelingsprocessen, welke deel zijn van deze trainingen, aan te gaan. Zowel individueel als in groepsverband. Vooraf is dan ook altijd een (kort) intake gesprek. Dit kan telefonisch of in de Yomabe studio.

Annulering door Yomabe
Als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen kan het zijn dat een geplande workshop of cursus geannuleerd wordt. In dat geval zal het betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.

Annulering

Yomabe gaat flexibel om met annuleringen. We gaan ervan uit dat je graag wil deelnemen en alleen afmeld door overmacht of persoonlijke omstandigheden. Wel dien je de annulering zo snel als kan door te geven. Dan kan de plek aan iemand anders worden overgedragen.

Gemiste workshop of deel van training
Mocht je een workshop of deel van de training missen dan vindt geen restitutie plaats.

Afbreken
Mocht je de training door bepaalde redenen moeten afbreken, dan vindt geen restitutie plaats. Wel zoeken we altijd naar een geschikte oplossing.

Opleiding holistisch lichaamswerk

Inschrijving

Je kunt je via de website inschrijven voor de Opleiding holistische massage of voor 1 van de modules. Prijzen staan vermeld op de website.
Deelname aan de workshops van de opleiding is een vereiste. Van de deelnemers wordt tevens de inzet en bereidheid gevraagd de ontwikkelingsprocessen, welke deel zijn van deze opleiding en modules, aan te gaan. Zowel individueel als in groepsverband. Vooraf is dan ook altijd een intake gesprek. Dit kan telefonisch of in de Yomabe studio. Verder:

 • Reken op wekelijks minimaal 90 minuten studie en oefentijd.
 • Voorwaarde om voor je diploma te gaan is een aanwezigheid van ten minste 85% van de workshops.
• Gemiste workshops en weekenden kunnen worden ingehaald middels privéles of supervisie of door het volgen van een geschikte workshop als er een passende training loopt bij Yomabe. Hieraan zijn kosten verbonden.
• Betalingen zijn ook verschuldigd indien je, om welke redenen dan ook, niet aan de workshop kan deelnemen.
• Mocht je de opleiding door bepaalde redenen moeten afbreken, dan vindt geen restitutie plaats. Wel zoeken we altijd naar een geschikte oplossing.

Annulering
De Opleiding holistische massage gaat door vanaf 6 deelnemers. Periodiek zullen wij een update van het aantal aanmeldingen geven. Na je inschrijving heb je standaard 14 dagen bedenktijd. Door een mail te sturen naar info@yomabe.nl kun je de aanmelding weer annuleren. De bedenktijd geldt niet bij late aanmelding minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding.

Betaling
Betaling geschiedt vooraf of in vooraf bepaalde termijnen en bedragen per automatische incasso.

1 op 1 begeleiding

Boeking

Je kunt een afspraak maken voor een 1 op 1 sessie per aanmeldformulier, Email, PM of telefonisch.

Betaling

Betaling kan vooraf of gelijk achteraf per overschrijving aan Yomabe.

Annulering door Yomabe
Als gevolg van overmacht kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om een afspraak te annuleren. In dat geval wordt er een vervangende afspraak ingepland.

Annulering

Tot 24 uur voor de geplande 1 op 1 sessie kun je de afspraak kosteloos per Email annuleren en wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Bij annulering binnen 24 uur voor een geplande 1 op 1 sessie is er geen restitutie mogelijk.

Let op
De 1 op sessies zijn niet bedoeld als diagnose bij ziekte, blessures of andere aandoeningen of verwondingen. De behandelingen bij Yomabe zijn geen alternatieven voor medische behandelingen. Voorafgaand van een behandeling dien je eventuele ziekte en/of medicatiegebruik te melden.

Betaling en prijswijzigingen

Algemeen

Alle betalingen dienen voorafgaand of gelijk achteraf aan de dienst plaats te vinden. Betaling kan geschieden door betaling via automatische incasso (alleen abonnementen) of ter plekke via bank overschrijving aan Yomabe.

Prijswijziging
De geldende prijzen voor alle producten en diensten staan altijd op www.yomabe.nl Yomabe behoudt zich het recht voor de prijzen op ieder moment te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Doorgeven van beperkingen

Je dient ten alle tijden de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid.

Risico bij beoefening en uitvoering

Bij Yomabe wordt er alleen gewerkt met gekwalificeerde docenten en verzorgen we activiteiten van hoge kwaliteit. De kans op een blessure en/of letsel is altijd aanwezig bij de beoefening en uitvoering van yoga en lichaamswerk. Om deze redenen is Yomabe niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel. Voor aantoonbare klachten heeft Yomabe een aansprakelijkheidsverzekering.

Waardevolle spullen
Yomabe is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke, materiële goederen. Er zijn geen kluisjes waar spullen veilig in opgeborgen kunnen worden. Laat waardevolle spullen daarom zo veel mogelijk thuis.

Huisregels

Ten allen tijde worden studenten en deelnemers verzocht om de huisregels van Yomabe te respecteren en na te leven:

• Kom op tijd. Dat geeft rust voor jezelf en de groep.
• Schoenen kunnen bij binnenkomst uit en kun je achterlaten bij je jas en tas.
• Draag comfortabele kleding. Eventueel verschillende lagen.Voor het actieve deel en de ontspanning.
• Telefoons in de studio uit of geen geluid- en trilfunctie.
• Eet niet te veel of vlak van te voren. Drink voldoende vooraf en vermijdt drinken tijdens de yogales. Als je wil drinken tijdens de yogales, neem dan een afsluitbare waterfles mee. Na de yogales water of thee is aan te raden.
• Kom altijd fris en schoon naar de studio. Gebruik zo min mogelijk parfum. De zintuigen staan namelijk enorm open bij de beoefening van yoga en lichaamswerk.
• Gebruik direct voor de yogales geen olie of lotion op je huid omdat de matten ervan gaan glijden. En jij ook;-)
• Onder invloed van alcohol en/of drugs wordt deelname aan de lessen meteen ontzegd.
• Zodra je op je yoga mat plaats neemt, houdt dan rekening met je mede cursisten welke zich alvast in rust willen voorbereiden op de yogales.
• Heb je een blessure of specifieke klachten? Geef deze voor de les aan mij door.
•Zit je in een vaste groep en ben je verhinderd? Ik vind het fijn als je mij dit doorgeeft.

Ontzegging toegang
Yomabe Rotterdam behoudt zich het recht voor bezoekers die naar haar mening de huisregels niet naleven, de toegang tot Yomabe Rotterdam te ontzeggen en de contractuele relatie te beëindigen zonder terugbetaling van reeds betaalde producten.

Klachten

Melding
Meld me alsjeblieft als je ontevreden bent. We kunnen samen in gesprek gaan om tot een geschikte oplossing te komen.
Programma
Yoga - Meditatie - Hormoon yoga

Opleiding holistisch lichaamswerk

Trainingen stemwerk

1 op 1 begeleiding
Contact
Yomabe
Achterhaven 33-35
3024 RB
Rotterdam
0613314543
info@yomabe.nl
KVK 24480885
Connie van Dam
Yogadocent/therapeut, stem coach, holistisch masseur en lichaamstherapeut.
Copyright 2019 - Yomabe - Alle rechten voorbehouden - Privacy verklaring - Algemene voorwaarden